Рекламирање во списанија

За рекламни

Опции за најавување:

Параметри на списанието: големина А4, целосна боја, 60 страници, прицврстување - клип за хартија, корица - селективен лак.
Распоред на објавување весници: квартално

Во 2021 година ќе бидат објавени 4 изданија на списанието „Компир систем“.

Бр. 1 датум на објавување: 25 февруари, рок на достава: 8 февруари
Датум на објавување број 2: 2 јуни, рок на доставување материјали: до 16 мај
Бр. 3 датум на објавување: 8 септември, краен рок за доставување материјали: до 23 август
Бр. 4 датум на издавање: 19 ноември, краен рок за доставување материјали: пред 1 ноември

Тираж на списанието: од 2500 примероци.

За соработка, пишете ни

Информативно и аналитичко интеррегионално списание „Компир систем“

Списанието е регистрирано од Федералната служба за супервизија на комуникациите, информатичката технологија и масовните комуникации

Сертификат ПИ Бр. FS77-35134

  Добредојдовте!

  Пријавете се во профилот

  Креирај профил

  Пополнете ги полињата за регистрација

  Повторете лозинка

  Внесете го вашето корисничко име или адреса на е-пошта за да ја поставите вашата лозинка.